top of page

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

REKISTERINPITÄJÄ JA VASTUULLINEN TAHO

Äänikauppa (Suohaukka Productions Oy)

Y-tunnus 3288171-1

www.aanikauppa.fi

Osoite: Suohaukantie 12, 02620 Espoo

Rekisterin yhteyshenkilö: Laura Vallenius ( +358 50 468 5987)

Sähköposti: info@aanikauppa.fi

 

Sivuston käyttäjien henkilötietojen keräämisestä, käsittelemisestä ja käytöstä vastuullinen taho on Suohaukka Productions Oy, jonka liiketoiminnan osana Äänikauppa toimii. 

ASIAKASREKISTERIT

Tehdessäsi tilauksen Äänikaupan verkkokaupasta Suohaukka Productions Oy kerää tarpeelliset henkilötietosi tilauksen toteuttamiseksi Äänikaupan asiakasrekisteriin.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin myös rekisteröityä Äänikaupan asiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen Äänikaupan asiakasrekisteriin. Tämä yksinkertaistaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla sivullasi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset.

Voit myös halutessasi liittyä Äänikaupan VIP-asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustasi saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiisi. Hyväksyt tuolloin sen, että Äänikauppa kerää tarpeelliset yhteystietosi VIP-asiakasrekisteriinsä ja että Suohaukka Productions Oy käsittelee henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA REKISTERÖINTI

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut etumme liittyen mm. asiakas- ja sopimussuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen, täytäntöönpanoon ja laskutukseen, asiakkaan suostumus ja/tai lakisääteinen velvoite.

Äänikauppa pitää kahta asiakasrekisteriä: 1) Äänikaupan verkkokaupassa asioineet sekä 2) Äänikaupan postituslistalla olevat. Seuraavassa käsitellään kumpikin asiakasrekisteri erikseen.

1) Äänikaupan verkkokaupassa asioineet

Äänikaupan verkkokaupassa asioineiden henkilötietoja käsitellään mm. tilausten, laskutuksen, tuotteiden toimittamisen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös asiakkaan käyttäytymisen analysointiin ja profilointiin sekä tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Äänikaupan asiakasrekisteriin tallennetaan 1) asiakkaan etu- ja sukunimi, 2) osoitetiedot, 3) puhelinnumero, 4) sähköpostiosoite, 5) ostotapahtuma- ja asiointitiedot, 6) palautetiedot, 7) käyttäjätunnus ja salasana, 8) vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Yhtiö ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Säännönmukaisina tietolähteinä toimivat asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Äänikaupan tietojärjestelmissä. Verkkokaupassa asioinut asiakas voi liittyä Äänikaupan VIP-asiakkaaksi ja saada näin uutiskirjeitä sekä kohdennettuja tarjouksia sähköpostitse.

2) Äänikaupan postituslistalla olevat

Äänikaupan sähköpostilistalla olijoiden henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. 

Sähköpostilistalla olijoilta voidaan kerätä ja tallentaa 1) etunimi, 2) sukunimi, 3) sähköpostiosoite, 4) arvonta- ja kilpailuvastaukset, 5) peruutustiedot, 6) asiakaspalautteet, 7) yhteydenotot sekä 8) rekisteröitymistiedot ja sivuston käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset, joilla asiakas vierailee sekä toimintojen ajankohta.

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat mm. suora- tai muun markkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen.

Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

Äänikaupan asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on käyttötarkoituksensa ja soveltuvan lainsäädännön perusteella tarpeellista. Pyrimme kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan siitä, että virheelliset ja vanhentuneet tiedot oikaistaan tai hävitetään mahdollisimman pian.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheellisen tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus myös vastustaa tietojensa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Asiakkaalla on myös tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista.

Suoramarkkinoinnin voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen ja asiakas voi myös peruuttaa suostumuksensa. Asiakkaalla on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tähän kohtaan liittyvät pyynnöt voi toimittaa kirjallisesti Äänikaupan asiakaspalveluun (yhteystiedot yllä). Äänikauppa soveltaa näihin pyyntöihin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa tehtyihin pyyntöihin liittyviä, mahdollisia pakottavaan oikeuteen perustuvia rajoituksia. Asiakas voi myös tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai pyytää lisätietoja tietosuojaviranomaisilta.

EVÄSTEET

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivustomme ja palveluidemme toiminallisuutta. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit esimerkiksi ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

bottom of page