top of page

Laura Vallenius
Äänikaupan perustaja

 

Olen toiminut äänenkäytön valmentajana jo vuosikymmenen kouluttaen sekä laulu- että puheäänenkäyttöä musiikinopiskelijoille, opettajaopiskelijoille, tanssijoille, näyttelijöille ja laulunharrastajille. Olen opiskellut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa sekä täydentänyt opintojani mm. Estill Voice Training -metodin opinnoilla. Työnantajiani ovat olleet mm. Helsingin yliopisto, Taideyliopisto ja Savonia AMK, joissa olen opettanut äänenkäyttöä, laulua ja pedagogiaa. Tämän lisäksi teen tohtori-opintoja Sibelius-Akatemiassa äänenkäytön pedagogian kehittämiseen liittyen.

 

Visionani on olla rakentamassa laadukasta äänenkäytön koulutusta "vauvasta vaariin". Äänikaupassa haluan tukea jokaista äänenkäyttäjää pitämään huolta omasta äänestään ja tarjoamaan välineitä sen kehittämiseen!

Olen oman äänenkäyttöhistoriani aikana saanut tutustua ääneeni ja kutsun sitä nykyään ystäväkseni. Ääneni on minun työparini. Ääneni avulla ilmaisen tunteitani ja tarpeitani sekä osoitan välittämistä läheisiäni kohtaan. Toivon, että voin jakaa tämän "ystävyyssuhteeni" oivalluksia ja onnistumisia myös jokaiselle Äänikaupan asiakkaalle!

Jos sinä haluat tutustua omaan ääneesi paremmin, suosittelen aloittamaan Ääniystävä-podcastista, jossa keskustelen maamme huippuosaajien kanssa ääniteemoista.

IMG_9157_jpg.jpg

Äänikaupan
tarina ja visio

Äänikauppa on vuonna 2023 perustettu verkkokauppa äänenkäyttäjille. Se myy äänenhuollon välineitä sekä äänenhuollon verkkokoulutuksia.

Ääni joutuu arjessa kovaan rasitukseen – pitkät äänessäoloajat sekä työn vaatimukset (hälyssä työskentely, kiire, kuiva sisäilma...) kuormittavat äänenkäyttöä. Kuten ystävyyssuhteista, myös suhteesta omaan ääneen kannattaa pitää huolta, jotta ääni olisi hyvinvoivana matkakumppanina läpi työelämän ja pitkälle sen jälkeen.

Haluan osaltani olla tukemassa sinun ja äänesi yhteistä matkaa. Toivon, että ystävyyssuhteesi äänesi kanssa saisi syventyä!

bottom of page