top of page

Ääniongelmat ja äänen harjoituttamisen hyödyt

Päivitetty: 21. elok. 2023

Oletko koskaan miettinyt, että se, millainen ääni sinulla on, voi vaikuttaa siihen, kuinka pärjäät työssäsi tai siihen, minkälaisia sosiaalisia suhteita kykenet solmimaan? Etenkin pitkään jatkuneet ääniongelmat vaikuttavat tutkimusten mukaan työhyvinvointiin sekä työssä viihtyvyyteen.

Mitä ääniongelmat ovat?

Ääniongelman tyypillisimpiä oireita ovat kurkun kipeytyminen, rykimisen tarve, äänen sortuminen tai heikko kantavuus. Ääniongelmat voivat olla joko fysiologisia tai toiminnallisia.


Toiminnalliset äänihäiriöt tarkoittavat sellaista toimintaa, joka ilmenee äänentuoton yhteydessä liiallisena äänentuottolihaksiston aktiivisuutena tai flegmaattisuutena suhteessa haluttuun ääneen nähden. Yksinkertaisesti sanottuna äänenkäyttäjä “tekee” jotain väärin/haitallisesti ääntä käyttäessään. Tämä epätasapaino vaikuttaa kuultuun äänenlaatuun sekä äänen jaksamiseen. Esimerkiksi äänenkäyttäjä saattaa käyttää liikaa ilmaa äänentuottoon, mistä seuraa paineista tai vuotoista ääntä, mikä taas voi aiheuttaa kurkunpäähän kipua tai jännitteisyyttä.


Fysiologiset äänihäiriöt ovat äänentuottoelimistössä todettavia rakenteellisia poikkeamia, jotka hyvin pienellä osalla ihmisistä voivat olla synnynnäisiä, mutta valtaosalla poikkeamat syntyvät pitkän ajan kuluessa toiminnallisten äänihäiriöiden vaikutuksesta. Eli silloin, kun ääntä rasitetaan pitkän ajan kuluessa puutteellisella äänenkäyttötekniikalla. Tunnettu esimerkki tästä on laulaja Adele, jonka upean kuuloinen laulusoundi ei ollut balanssissa laulajan ammatin kuormittavuuteen nähden ja hänellä muodostui äänihuuliin kyhmyt.


Mistä ääniongelmat johtuvat?

Ääniongelmat eivät ole suomalaisessa kulttuurissamme vieras ilmiö. Tutkijat ovat raportoineet lisääntyvistä ääniongelmista sekä lapsilla että aikuisilla.


Ilmiölle ei ole vain yhtä selitystä, mutta tiedetään, että ainakin lapsuudessa ympäristöstä saadut ääniesimerkit vaikuttavat merkittävästi lapsen omaan äänenkäyttötapaan. Aikuisuuteen tultaessa äänenkäyttöä muovaa yksilön fyysiset ominaisuudet, sosiaaliset kokemukset sekä psyykkiset tekijät, kuten stressi tai itsetunto. Ääniongelmat kytkeytyvät siis hyvin kokonaisvaltaisesti ihmisenä olemisen eri osa-alueisiin.


Äänen harjoituttaminen ennaltaehkäisee ääniongelmia

Äänenharjoituttamisen ja uuden “äänitaidon” oppimisen prosessi etenee samalla tavalla kuin pyörällä ajamaan oppiminen: aluksi tekeminen on hieman horjuvaa, kankeaa sekä ylikontrolloitua. Ajan kuluessa äänenkäyttö (vrt. pyöräileminen) rentoutuu ja äänenkäyttäjä pystyy olemaan äänessä entistä pidempiä aikoja väsymättä.


Kun äänentuoton lihaksia on harjoiteltu aktiivisesti, ne osaavat ja jaksavat tarvittaessa tuottaa myös voimakkaampiakin äänenvoimakkuuksia tilanteen niin vaatiessa. Valveutunut äänenkäyttäjä tunnistaa myös äänensä rajat, osaa säännellä äänen kuormitusta sekä osaa huoltaa ääntään niin, että se palautuu rasituksesta tehokkaasti.


Haluatko sinä aloittaa äänenkäytön harjoituttamisen?


Alla olevilla vinkeillä saat lisättyä äänen kantavuutta heti:
Jos haluat kehittää äänen kantavuutta ja harjoituttaa ääntä tavoitteellisesti kohti vahvempaa ja kestävämpää ääntä, ehdit vielä mukaan myös Kantava ääni -verkkokurssille, joka starttaa 28.8.!Comments


bottom of page